Celková cena:
0,00
Ene-Bene (https://www.ene-bene.sk/)

Reklamácie

Reklamačný poriadok

1 ) Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim (ak sa nejedná o vady spôsobené dopravcom) a ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

2 ) Záručná doba je dva roky. Ale navztahuje na opotrebenie vplyvom používania, či nedodržaní pokynov na etikete pri prianie, žehlenie, apod.

3 ) Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia veci kupujúcim.

4 ) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kedy nebola vec ešte použitá, môže kupujúci namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci. Predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vec za bezchybnú.

5 ) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

6 ) Ak má vec predávaná za nižšiu cenu vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu .

7 ) Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, kedy kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.

8 ) Podnikateľ alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Reklamácia, vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 - tich dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty je vada považovaná za neodstrániteľnú ( viď. bod 5 ) .

9 ) Reklamovaný tovar musí byť odoslaný doporučene na adresu sídla predajcu, v pôvodnom obale, kompletný a nepoškodený. Tovar nie je možné vracať na dobierku, akékoľvek takto vrátený tovar nebude predajca prijímať.

Hodnotenie zákazníkov
20.12.2023
velky vyber
rychle dorucenie
pekne vzory a spracovanie
14.12.2023
Z Ene Bene som objednala uz asi 7 bundiciek a aj tričká. Všetky sú veľmi krásne a kvalitné. Môj psík stále nosí aj staršie bundičky- stále sú pekné a niesú vôbec zničené. Som veľmi spokojná a obchodík môžem určite odporučiť!!!!!!
26.08.2023
rychle dodanie a vzrobky sedia mojim psikom ako uliate
30.03.2023
komunikácia
ústretovosť
ochota